• Sat. Feb 24th, 2024

के को चुनाव–चुनाव ?

Bysaptahiksamachar

२५ माघ २०७७, आईतवार २०:५५ २५ माघ २०७७, आईतवार २०:५५ २५ माघ २०७७, आईतवार २०:५५

झापा उमेर ले आधा शतक
पार गरि सके का प्रदे श नम्बर १ का
मुख्यमन्त्री शे र धन र ाईले आफूभन्दा
२९ वर्ष कान्छी एक मो डल
युवतीसित बिहे गर्ने भएका छन् ।
उमे र ले ५१ वर्षका मुख्यमन्त्री
र ाईको २२ वर्षीय मो डल युवती
ज्याङमु शे र्पासित यही माघ ११ गते
विवाह हुने भएको हो । मुख्यमन्त्रीको
सचिवालयले र ाई र शे र्पाबिच विवाह
सम्पन्न हुने पुष्टि गर े को छ ।
स्कुले विद्यार्थी कालदे खि
नै र ाजनीतिमा हो मिएका र ाईले
उमे र ले आधाभन्दा कान्छी मो डल
युवतीसित बिहा गर्न लागे का हुन् ।
र ाई २०२७ सालमा जन्मिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री र ाई विद्यार्थी कालमा
र ाष्ट्रिय स्तर का भलिबल खे लाडी
पनि थिए । उनले प्रदे श नम्बर १
को नामकर ण गर े पछिमात्र बिबाह गर्ने
बताउँदै आएका थिए । तर , प्रदे शको
नामकर ण अझै भएको छै न ।
प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि
ने कपामा आएको विग्रहसँगै
र ाईविरूद्ध ने कपाका बहुमत
सांसद्ले प्रदे श सभामा
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता
गर ाएका छन् । यही माघ ७ गते
सुरु हुने प्रदे श सभाको बै ठकमा
अविश्वासको प्रस्ताव पे श गरि ने
प्रदे श सभाले जनाएको छ ।
ज्याङमुले मिस मङ्गो ल–२०१८
को ताज पहिरि एकी थिइन् । उनको
पुख्र्यौ ली घर संखुवासभा भएको
र हाल काठमाडौ ंमै बसो बास गर्दै
आएको सचिवालयले जनाएको
छ । र ाई र शे र्पाको विवाहमा
पार्टीलगायत सबै क्षे त्रका सीमित
व्यक्तिलाई मात्र आमन्त्रण गरि ने
तथा विर ाटनगर आएपछि सबै लाई
भो ज खुवाइने सचिवालयले
बताएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *